Profil

Autoriseret psykolog fra 2005
Diverse videreuddannelsesforløb indenfor Kognitiv Psykologi
Ansættelse 2002-2006 ved PPR Jammerbugt kommune
Fra 2006 selvstændigt praktiserende psykolog i psykologfællesskabet”Psykologerne i Strømgade”, Hjørring.
Ydernummer i Hjørring fra 2007 og modtager i min Hjørringklinik klienter via lægehenvisning
Fra august 2018 har jeg åbnet yderligere en klinik “Psykologgaarden-Jammerbugt” ved Tranum. I den nye klinik  modtager jeg klienter uden lægehenvisning – enten som selvbetalere  eller via forskellige forsikringsordninger.

Min profil fra Psykologerne-Strømgade findes her